Vedic Art®

Kaikista ei tarvitse tulla taiteilijoita, mutta elämän taiteilijoita olemme kaikki. Päästäkseen ja pysyäkseen oman elämänsä kipparina, vieläpä itse ruorista ohjaten, kannattaa omaa luonnollista luovuutta ja luottamusta omaan osaamiseen kehittää ja vahvistaa. Tässä voi auttaa Vedic Art®, jonka avulla saa taiteen tekemisen ja luonnollisen luovuusprosessin koko elämää tukevaksi voimavaraksi.

Vedic Art® on luonnon tukemaa syvän itsen ilmaisua ja monitasoista itsen kehittämistä kuvataiteen keinoin. Se on luova tie syvempään itsetuntemukseen, taiteen tekemiseen ja myös luovaan elämäntaitoon. Vedic Art® voi toimia myös polkuna enemmän oman näköiseen elämään.

Vedic Art® -kurssit sopivat kaikille maalaamisesta ja itsensä moniulotteisesta kehittämisestä luovalla tavalla kiinnostuneille. Ennestään ei tarvitse tietää mitään maalaamisesta tai taiteen tekemisestä. Peruskurssilla opetettavat 17 prinsiippiä avaavat kaiken tarvittavan tiedon oman tekemisen ja kokemisen kautta. 

Prinsiipit ohjaavat lempeästi jokaista omaan luonnolliseen tapaan käyttää ainutlaatuista luovuuttaan, ja ne toimivat myös navigaatiokarttana elämässä, joten koulutuksesta hyötyvät jo pitkäänkin maalanneet sekä ammattitaiteilijat.