Hypnoterapia

Hypnoterapiassa haetaan syy asiakkaan ongelmiin, ja käytetään jo lähes sata vuotta sitten kehitettyjä, nykypäivänä modernisoituja tekniikoita. Hypnoterapia on yhteistyötä, jossa muutokset tehdään tiiminä asiakkaan kanssa, eli asiakas osallistuu myös itse muutoksen toteutumiseen. Terapian aikana asiakkaan pitää siis aktiivisesti osallistua prosessiin ja noudattaa annettuja ohjeita. Terapeutti antaa asiakkaalle välineet onnistumiseen, mutta on asiakkaan vastuulla on tehdä hypnoterapeutin ohjeiden mukaan. Hypnoosia on turha tehdä, jollei ihminen sitoudu prosessiin täydellisesti. Esimerkiksi tupakanlopetukseen tulevalla asiakkaalla pitää olla sataprosenttinen itsestä lähtevä halu lopettaa tupakointi. Terapian aikana asiakas ei ole unessa, vaan tietoinen mieli on erittäin aktiivinen. Asiakas saa suuremman hallinnan itseensä, ja saavuttaa ne muutokset mitä haluaa. 

Hypnoosi, toisin sanoen transsi, on yksi ihmisen luonnollisimmista tiloista, valvetilan ja unen lisäksi. Jokainen ihminen on kokenut ja kokee sen joka päivä useaan kertaan. Se on tila, jossa jokainen on välittömästi herättyään, samoin kuin juuri ennen nukahtamistaan. Tuona pienenä hetkenä mieli on kirkas ja ajatukseton. Lähes samaan tilaan voit vajota kun keskityt vaikkapa kirjaan tai elokuvaan niin kovin, että et huomioi muuta ympäristöä. Kuulostaako tutulta? 

Syntyessämme alamme keräämään elämänkokemuksia oikean puolen aivolohkoon, eli alitajuntaan. Alitajunta toimii kuin tietokone, se ei ymmärrä oikeaa, väärää, järkevää tai epäloogista toimintaa, vaan järkiperäinen ja analyyttinen asioiden ajattelu kuuluu vasemman aivolohkon toimintaan, eli ns. tietoiseen mieleen. Myöhemmissä elämän vaiheissa tunteemme ja tapamme tulevat automaattisesti alitajunnasta, eli teemme asioita sen mukaan, mitä alitajuntaan on ohjelmoitu elämänkokemuksiemme pohjalta. Esimerkkeinä ohjelmoinneistamme ovat esimerkiksi tilanteet, joissa tulee hermostuminen, innostuminen tai savukkeelle meneminen. Ohjelmoinnilla tarkoitan toimintaohjeita, jotka, halusimme tai emme, perustuvat siihen, että näin on ennenkin tapahtunut. Mikäli tämä tietokoneen kaltainen alitajunta sanoo, perustuen sen ohjelmointiin, että olemme ylipainoinen tai tupakoitsija, niin sellainen me olemme. Siihen asti, kunnes tiedostamme tämän ja alamme työstämään näitä asioita johonkin muuhun suuntaan. 

Ihmisen tietoisesti halutessa laihtua tai tulla tupakoimattomaksi, meillä on ns. sisäinen ristiriita, koska kaksi aivopuoliskoa eivät toimi sopusoinnussa. Klassinen tilanne, järkeen vai tunteisiin perustuva ratkaisu? Järkipuolella kun mennään, niin toimitaan tahdonvoiman alaisena. Monta kertaa päätyy kuitenkin huomaamaan, että tahdonvoiman kuluessa loppuun, vanha käyttäytymiskaava palautuu ja toimimme taas totutulla tavalla. Mikäli saamme tuon haluamamme asian alitajuntaan, niin tapahtuu muutos ohjelmoinnissa ja muutos on pysyvä. Hypnoterapialla pääsemme käsiksi tähän ohjelmointiin ja voimme muuttaa sitä haluttuun suuntaan.

Hypnoosi on tietoisen mielen kriittisen tekijän läpäisy ja hyväksyttävän valikoivan ajattelun aikaansaaminen. Tämä määritelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että kriittinen tekijä, joka on ikään kuin portinvartijana alitajuntaamme, siirtyy pois tieltä. Silloin pääsemme vaikuttamaan alitajuntaan. Tässä vaiheessa tietoinen mielemme ottaa tuon portinvartijan roolin, ja tietoisella mielellä asiakas hyväksyy hypnotisoijan antamat ehdotukset, mikäli ne ovat asiakkaan haluamia. Valikoiva ajattelu tarkoittaa sitä, että asiakas saa haluamansa asiat alitajuntaansa hypnotisoijan ohjeistuksen mukaan, ja haluttu muutos toteutuu. 

Hypnoosi on yksi väärinymmärretyimpiä asioita, ja kuitenkin se on todella tehokas työkalu ihmisten auttamiseen. Tupakoinnin lopetus ja laihdutus ovat vain esimerkkejä siitä, mitä voimme saada aikaan hypnoterapialla. Sen avulla on saatu apua erilaisiin pelkoihin ja fobioihin, paniikkihäiriöön, traumoihin ja allergioihin. Televisio, kirjat ja henkilökohtaiset kokemukset luovat hypnoosista ihmisille erilaisia uskomuksia ja olettamuksia. Jokainen ihminen pääsee hypnoosi-tilaan, mikäli ihminen haluaa päästä hypnoosiin ja hänellä ei ole pelkoja tai väärinymmärryksiä tästä asiasta. Tähän poikkeuksena ovat ihmiset, joiden älykkyys on huomattavasti normaalia alempi, tai joilla on tietynlaisia aivosairauksia. Alkoholin, huumeiden tai tiettyjen lääkkeiden vaikutuksen alaisena olevia ihmisiä ei tule hypnotisoida.