Hoidonohjaus

Hoidonohjaus on yksilöllisen perusterveydenhuollon vähän tunnettu kulmakivi. Pähkinänkuoressa hoidonohjaus tarkoittaa sitä, että joku huolehtii yhden ihmisen kokonaisvaltaisen hoidontarpeen toteutumisesta. Tähän kuuluu hoidontarpeen arvioimista, avustamista terveydenhuoltoon kuuluvassa asioinnissa, yhteistyön koordinoimista eri ammattilaisten välillä, ja yhteistyötä hoidettavan perheenjäsenten, sekä tietenkin hoidettavan itsensä, kanssa. Yleensä hoidonohjauksesta vastaa sairaanhoitaja. 

Hyvä hoidonohjaus varmistaa sen, että ihmisen ei tarvitse joka käänteessä uudestaan ja uudestaan selittää tilannettaan jokaiselle uudelle asiantuntijalle, tai tuhlata voimavarojaan siihen ettei saa ääntään kuuluviin puuttuvan ammattisanaston vuoksi. Hyvä hoidonohjaus varmistaa myös sen, ettei yksilö kompastu lomakenippuun ja juutu kapulaksi yhteiskunnan rattaisiin, vaan pääsee asiassaan eteenpäin, sekä itsensä, että yhteisen hyvän vuoksi. 

Jokainen useamman eri terveydenhuollon ammattilaisen - lääkärin, hoitajan, fysioterapeutin, psykologin - kanssa asiointia kaipaava ihminen tarvitsee hoidonohjausta.