Free AnneM

Olen Anne Mustajärvi, usealla ihmisen voimavaroja vahvistavalla lisäkoulutuksella varustettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja. Olen myös jo hyvän matkaa työ- ja elämänkokemusta kerryttänyt vapaataiteilija sekä terapeuttisen kuvataiteen ja luonnollisen luovuusprosessin, Vedic Art`n opettaja.

Tavoitteeni on edistää kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia ja inspiroida ihmisiä käyttämään todellista potentiaaliaan, sisäistä luomisvoimaa, niin itsen kuin ympäristönkin hyväksi.

Ohjaan terapeuttisia, sisäisiä voimavaroja ja ennen kaikkea jokaisen omaa, ainutlaatuista luovuutta kehittäviä Vedic Art® -kursseja kaikkialla Suomessa. Salossa ja sen lähikunnissa on saatavilla myös henkistä hyvinvointia tukevia, luovia ja toiminnallisia työpajoja.

Koulutukset ja luovat työpajat toimivat myös kuntouttavana toimintana. Tarjoan osaamistani niin pienille kuin isoille ryhmille; järjestöille, yhdistyksille, yrityksille ja kunnille. Myös yksityiset henkilöt voivat osallistua avoimille Vedic Art® -kursseille.

Kaiken toimintani pohjana toimivat tietoisuus inhimillisestä ihmisyydestä, elämän monimuotoisuudesta ja myös monitasoisuudesta sekä vahvat eettiset arvot. Aito kohtaaminen, myötätunto ja toistemme kunnioitus, sekä tasavertaisuus, itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus ovat arvoja, joita haluan vaalia myös työssäni.

 

Mikäli kurssit kutsuvat tai yhteisönne kaipaa ”luovuushoitoa” – olen täällä Teitä varten!