Free AnneM

Olen Anne Mustajärvi, usealla ihmisen voimavaroja vahvistavalla lisäkoulutuksella varustettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja. Olen myös jo hyvän matkaa työ- ja elämänkokemusta kerryttänyt terapeuttisen taiteen ohjaaja, Vedic Art® opettaja ja voimavaravalmentaja. Käytänkin laajaa tietotaitoani ja kokemuspohjaani joustavasti asiakkaan kokonaistilanteen huomioiden. Tarjoan kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin tueksi terapeuttisia, luovia ja toiminnallisia työpajoja, Vedic Art® koulutuksia sekä yksilövalmennuksena sisäisiä voimavaroja vahvistavaa ohjausta. 

Valmennukset ja ryhmäkoulutukset toimivat erityisesti mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia edistävinä kokonaisuuksina. Oman luovuuden ja muiden sisäisten voimavarojen kehittäminen luovin ja toiminnallisin menetelmin auttaa erilaisista elämänhaasteista ja sairauksista toipuvia lempeällä tavalla. Koulutukset toimivat siis myös kuntouttavana toimintana.

Kaiken toimintani pohjana toimivat tietoisuus inhimillisestä ihmisyydestä, elämän monimuotoisuudesta ja monitasoisuudesta sekä vahvat eettiset arvot: aito kohtaaminen, myötätunto, toistemme kunnioitus, tasavertaisuus sekä itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus. Tavoitteeni on edistää ihmisten terveyttä ja kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia ja näin olla mukana luomassa myös paremmin voivaa yhteiskuntaa. 

Itse innostun luonnosta ja ihmisistä. Rakastan myös maalata hiljaisuudessa, tanssia ja laulaa, tehdä kaikkea luovaa - myös keittiössä ja puutarhassa. Taide toimiikin elämäni tukena kokonaisvaltaisesti ja olen kehittänyt luovuudestani hyvinvoinnin lähteeni. Ja koska tiedän kokemuksesta miten se toimii, haluan auttaa myös muita löytämään oman ainutlaatuisen luovuutensa ja inspiroida käyttämään täyttä potentiaaliaan. Luonnollisesti. 

 

Ohjaan Vedic Art® -kursseja Auringonsalossa ja tilauksesta myös muualla. 

Kysy rohkeasti lisää! 

040 830 5993 

tahtikosketus(a)gmail.com