TERVE ÄÄNENKÄYTTÖ, ESIINTYMISVALMENNUS, KEHON JA MIELEN DIALOGI

TERVE ÄÄNENKÄYTTÖ, ESIINTYMISVALMENNUS, KEHON JA MIELEN DIALOGI

Päiväys ja aika
13/11/2018
17:30 - 19:00

Tapahtumapaikka
AURINGONSALO


Mitä on terve äänenkäyttö?  Miten voin parantaa esiintymistaitojani?

Tällä kurssilla saat tietoa ja keinoja oppia terveen, luontevan äänenkäytön sekä välineitä siihen, miten parantaa äänenkäyttöä, lisätä sen selkeyttä, kantavuutta sekä kestävyyttä.

Miten voin tunnistaa oman vireystasoni ja säädellä sitä?

Tule kuuntelemaan, miten eri lailla vireystilan vaihtelut ilmenevät ja miten voit oppia nostamaan tai lakemaan vireystilaasi ja soveltaa tätä puheilmaisussa ja erilaisissa esiintymistilanteissa. Kurssi koostuu kolmesta kerrasta, joissa kussakin on lyhyt luento-osuus ja käytännön harjoitteita, kukin 90 minuuttia. Kurssin hinta 185 €

1)   13.11  klo 17.30     Terveen äänenkäytön perusteet

2)   20.11  klo 17.30     Esiintymisjännityksen syyt

3)   27.11  klo 17.30     Esiintymisjännityksen hallinnan välineet, vireystason säätely

Kaarina Ollila on Sibelius-Akatemian solistiselta osastolta valmistunut musiikin maisteri, laulupedagogi, jonka erityisosaamisalue, kehotuntemus, on saanut kimmokkeen hänen opiskellessaan 80-luvulla stipendiaattina Wienin musiikkikorkeakoulussa. Kaarina on toiminut laulupedagogina Sibelius-Akatemiassa ja hänellä on pitkä kokemus kehotuntemuksen, puheilmaisun ja ilmaisutaidon kouluttajana eri alan ammattilaisille niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Hallitse äänenkäytön perusteet ja saavuta esiintymisvarmuus, joka vakuuttaa.

Esiintymistilanteessa vapautunut ja luonteva viestintä kohtaa yleisön ja vakuuttaa. Kaarina on luennoinut esiintymisjännityksestä, sen syistä ja keinoista, joilla sitä voi hallita. Ydinajatuksena on poistaa mahdolliset esteet luontevalta ilmaisulta.

Terveen äänenkäytön perustana on vapaa ilmavirta ja tuettu äänen käyttö. Kehotuntemuksen harjoituksilla opitaan aistimaan syvä, rento lepohengitys, mikä laajenee ilmaisulliseksi hengitykseksi. Perustiedot anatomisista faktoista ja fysiologisista lainalaisuuksista, jotka ohjaavat äänenkäyttöä antavat terveen pohjan puheilmaisulle ja esiintymiselle. Kehotuntemuksen variaatiorikkaista harjoituksista voi poimia itselleen sopivat harjoitukset, joilla kykenee kuuntelemaan oman kehonsa viestejä, kehittämään rentoutumis- ja keskittymiskykyä, virittämään mielen ja kehon sekä hallitsemaan esiintymistilanteen myös paineen alla.

Kuuntele, keskity, kehity!

Kaarina on kehittänyt osan harjoituksista itse, osassa harjoituksia sovelletaan mm. joogaa, Putkisto-menetelmää, aerobisia harjoituksia sekä ammattimuusikoiden kuten Carola Grindean (ISSTIP) kehittämää rentoutumismenetelmää. Vahvuutena kehotuntemuksessa on mielen ja vartalon yhteistyö sekä harjoitusten itseohjautuvuus.  Yhteistyötä Kaarina Ollila on tehnyt: Sibelius-Akatemia, Forum Virium, Palmenia, Salon kaupunki (Polku-hanke), ISSTIP, ISPS

Ilmoittautuminen

Tämän tapahtuman varaus on suljettu.